passend onderwijs vanzelfsprekend in krimpregio

Basisscholen in Noord- en Noordoost-Groningen werken al zo lang met grote verschillen tussen kinderen dat passend onderwijs voor hen niks nieuws is. Een groot gebied, een klein aantal scholen, relatief weinig leerlingen. De verschillen tussen kinderen in een klas zijn groot. Voor de leerkrachten een gegeven. Niks geks, niks om je druk over te maken. De basisondersteuning is op vrijwel alle scholen in dit deel van Nederland dik op orde. Net als het aanbod voor leerlingen die uitvallen. Tijd nu voor aandacht voor leerlingen die meer in hun mars hebben. De tijd dat hoogbegaafde leerlingen als hulpje van de directeur mochten opereren is gelukkig voorbij.

In Delfzijl heeft basisschool de Zaaier twee afdelingen: de reguliere met 70 leerlingen en de afdeling voor hoogbegaafde kinderen met 77 leerlingen. Directeur Koen van Gerven: ‘We merken dat beide afdelingen elkaar steeds meer gaan versterken. Zo kijken we door de hele school heen meer naar talentontwikkeling. Dus naar wat kinderen wél kunnen in plaats van naar wat ze niet kunnen.’ En: ‘Het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen stelt hoge eisen aan de leerkrachten. De klassen zijn met 22 kinderen vrij groot als je bedenkt dat er met veel hoogbegaafde kinderen wel iets aan de hand is. Sommigen komen hier binnen met de diagnose adhd of pdd-nos. Door onze manier van werken en door ons aanbod verdwijnen veel van de gedragsproblemen of worden niet meer als probleem ervaren. Maar dit vraagt veel van de leerkrachten.’

Basisschool de Regenboog in Bedum kiest voor een wat andere formule. Hoogbegaafde leerlingen zitten in een reguliere klas en gaan een aantal uren per week naar de Plusklas. Leerkracht Anneke Jansma: ‘De kinderen uit groep 6,7 en 8, komen een hele middag naar de Plusklas. Ze werken dan onder meer een uur zelfstandig in het lab, het atelier of de universiteit. Dat is een systeem dat ik zelf bedacht heb. In het lab doen de kinderen proefjes en houden ze zich bezig met natuur- en scheikundige vraagstukken. In het atelier staan de creatieve vakken centraal en in de universiteit zitten de onderzoeksopdrachten en studievaardigheden. Alle kinderen moeten werken in alle drie de hoeken. Achterliggend idee is dat hiermee alle kwaliteiten ontdekt en ontwikkeld worden, maar ook dat kinderen dingen doen die ze moeilijk of minder leuk vinden. Dat laatste is belangrijk voor hoogbegaafde kinderen. Ze moeten leren dat niet alles even gemakkelijk gaat, dat ze soms even moeten doorbijten.’

Jaarverslag 2013 Noorderkwartier →

 

Nieuwe uitdaging

De opdracht om het eerste regionale jaarverslag leerplicht en RMC voor de regio Friese Wouden te schrijven, is een regelrechte uitdaging. Want hoe hebben de acht gemeentes geregistreerd en zijn gegevens vergelijkbaar? Maar cijfers blijven cijfers. Waar het eigenlijk over gaat is natuurlijk weer het verhaal. Het verhaal van de jongeren in een Friese regio. Hoe gaat het met hen? Wat kunnen de gemeentes bijdragen aan hun toekomstperspectief? De komende maanden komt dit verhaal boven water. 

Thuiszitters

Passend onderwijs komt nu met rasse schreden dichterbij. Gaat het een oplossing bieden voor kinderen die zonder onderwijs thuis zitten? Nee, zegt de Kinderombudsman, voor die kinderen moet maatwerk gecreëerd worden. Ja, zegt het NJI, de invoering van passend onderwijs valt samen met andere transities en maakt onderwijs/zorgarrangementen mogelijk. Over de relatie passend onderwijs – thuiszitters schreef ik een verhaal voor het Ingrado Magazine. Binnenkort in te zien op deze site.

het verhaal doorverteld

In de nieuwsbrief van OWRS een verwijzing naar mijn verhaal over de onderwijspositie van woonwagen- en zigeunerkinderen in Groningen.

Nieuws 

Good practice Groningen voor schoolverzuim
In het tijdschrift Ingrado van december 2012 is een artikel verschenen van Jolanthe van der Ree (http://www.eennieuwverhaal.nl) over een succesaanpak in Groningen voor schoolverzuim. Het artikel beschrijft hoe onderwijs en leerplicht samenwerken.
 Download het artikel (pdf) 

een mooi maar moeilijk verhaal

Als we weten wat ons beweegt, inzicht hebben in ons gedrag en met aandacht kijken naar dat van anderen, zou de wereld er anders uitzien. Dat is de stellige overtuiging van de DilemmaManager. In het bijzonder voor alle professionals die met jongeren werken geldt: ken jezelf en ken je doelgroep. Wees bereid in de spiegel te kijken en maak het verschil. Dat is de boodschap. Maar hoe maak je een groot verhaal zo klein dat het een groot publiek raakt? Hoe verleid je professionals in de spiegel te kijken en hoe equipeer je hen te werken met onze jongeren? Dat is de maatschappelijke uitdaging en aan mij daar nu woorden voor te vinden. 

weer een verhaal de wereld in – artikel VM management

Ingrado doorliep vorig jaar een ingrijpend veranderingstraject onder leiding van adviesbureau CORDES. Ontwikkelingen in de buitenwereld, politieke ambitie en een toenemende professionaliteit onder de leden vroegen om een nieuwe profilering en een professioneel bestuur. Ingrado noemt zich nu de vereniging die het recht op onderwijs beschermt en versterkt. Een verschuiving van belangenbehartiging voor de professionals naar een professionele bijdrage willen leveren aan een maatschappelijk doel.

Of ik daar een artikel over wilde schrijven en dit verhaal de wereld in wilde helpen. Interviews met de voorzitter van Ingrado en de organisatieadviseur van CORDES leidden tot een verhaal dat in het komend nummer  van VM management geplaatst wordt. Een magazine voor besturen en leden van verenigingen. Een geheel andere doelgroep dan waarvoor ik gewend ben te schrijven. 

Anno Drenthe.nu in lucht

Een mooi staaltje innovatie van het Drents Archief in Assen.
Het laatste staartje van dit megaproject heb ik als projectleider helpen realiseren. Heel veel touwtjes waaraan door heel veel spelers werd getrokken. Nog even het gaat echt live. 5 juli is de dag.
Zie www.annodrenthe.nu →

wat een feest was het! De oude kerk in Rolde, propvol. Met alle genodigden de app meteen getest; rondje rond de kerk. Het graf van Harry Muskee maakt deel uit van deze compacte route.

Website Campus Winschoten opgeleverd

Een huis en een voordeur, dat is het. Nog geen kamers, geen ramen. Laat staan een inrichting. Maar het ontwerp van de nieuwe website van Campus Winschoten oogt veelbelovend. Hou ons in de gaten: www.campusws.nl wordt volledig vernieuwd. Nu bezoek je nog de oude, in onbruik geraakte site. Aan mij en mijn collega’s om van de nieuwe, lege huls de komende maanden een trekpleister te maken. Ontwikkelaars van de nieuwe site zijn de mannen van Ivendo.