nieuwe tak van sport

Met de start van het schooljaar 19/20 start ik voor de tweede keer met een animatie. Ik kreeg de opdracht van een schoolbestuur en zocht de samenwerking met een illustrator en een animator. Een enorme uitdaging om een complex verhaal te vertellen in 200 woorden. Een script voor een animatie is de allerbeste samenvatting ooit. Een heel mooie oefening in bondigheid, in schrappen en zoeken naar de kern. Deze animatie maakte ik eerder.

meer dan een tekst

Verhalen de wereld in helpen kan veel meer zijn dan teksten schrijven. Hoe laat een organisatie bijvoorbeeld zien wat zij het afgelopen jaar heeft gepresteerd en hoe kan dit gecombineerd worden met het communiceren van de missie en visie? Dat kan natuurlijk prima in tekstvorm. Ik maak dan een boekje in willekeurig welk formaat, laat dat opmaken, drukken of niet en de organisatie kan het de wereld in sturen. Vaak wordt zo’n boekje doorgebladerd en in het beste geval bewaard en dat was dat. 

Hoe zorg je ervoor dat het verhaal langer meegaat en vaker gedeeld wordt? Voor een van mijn opdrachtgevers maakte ik een jaarverslag, corporate flyer en visitekaartje in één.

Dat kan ik natuurlijk niet alleen en dus werk ik samen met een geweldige visueel strateeg en een al even geweldige illustrator. Het resultaat mag er zijn. Wat begint als een visitekaartje klapt langzaam uit tot A-3 formaat waarbij steeds meer informatie zichtbaar wordt.

piepklein visitekaartje
vouwt steeds verder uit tot A-3 brochure

het mbo nóg toegankelijker, het kan!

In het nieuwste nummer van Ingrado Magazine een groot verhaal over hoe het mbo nóg toegankelijker kan en moet worden.

Interviews met hoogleraar Onderwijskunde Alexander Minnaert: ‘Jongeren in het mbo voelen dat er te weinig aandacht is voor hun individuele behoeften. We weten al jaren dat niet iedereen op dezelfde manier leert en toch blijven we in het onderwijs uitgaan van het eenheidsperspectief: alle studenten moet op hetzelfde moment hetzelfde doen, kennen en kunnen. Als we erin slagen een omslag te maken van een leerstofgerichte naar een leerlinggerichte pedagogiek, komt er ruimte voor flexibiliteit.’ In hetzelfde verhaal een interview met Hans Everhardt, bestuursadviseur van het Noorderpoort: ‘De aandacht voor onze pedagogische opdracht is achtergebleven. En dus is de tijd rijp om het te hebben over andere dingen die belangrijk zijn in het mbo. Ik merk dat er langzaam een discussie in het land op gang komt, een discussie waarin het pedagogisch-didactisch handelen centraal staat. Hoe organiseren we ons onderwijs op zo’n manier dat iedere jongere aan z’n trekken komt? Hoe kunnen we meer en beter aansluiten bij de individuele leerling, hoe kunnen we meer maatwerk leveren?’ De jongeren van Studio Moio in Leiden hebben antwoorden, zoals Eva de Leeuw: ‘Scholen moeten de studenten meer vertrouwen geven. Jongeren zijn nieuwsgierig, gebruik die nieuwsgierigheid. Daarnaast is het belangrijk dat er andere manieren van lesgeven komen.’

Lees het hele artikel in Ingrado Magazine 

mooie redactieklus

Voor de directie MBO van het ministerie van OCW nam ik de eindredactie van het eindrapport van de commissie Vraagfinanciering in het mbo (Commissie Sap) ter hand. Deze adviescommissie boog zich over de vraag hoe mensen met een opleiding op maximaal mbo-niveau gestimuleerd kunnen worden een leven lang te leren. Nieuwsgierig? Lees het hele rapport.

Jaarbericht Noordkwartier

Het eerste Jaarbericht van Noordkwartier, christelijk primair onderwijs is uit. In interviews vertellen leerkrachten en directie van de 11 scholen over actuele ontwikkelingen rond de 5 programmalijnen van de scholen: talenten, professionaliteit, toekomst, kwaliteit en samenwerking. Op cbs de Triangel leren leerlingen feedback geven op het functioneren van hun leerkracht. Zodat hij of zij een nog betere leerkracht kan worden. Petra Briek is een van de leerkrachten die stappen zet.

Petra Briek staat één dag per week voor groep 5 en begeleidt de rest van de week de Plusklas en groepjes kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben. ‘Ik vraag mijn leerlingen soms hoe ze vonden dat het ging vandaag. En welk cijfer ze zichzelf zouden geven. Als ze dat gedaan hebben vraag ik hen ook mij een cijfer te geven. Soms stel ik een specifieke vraag: hoe vind je dat ik deze les heb gegeven? Wat zou ik kunnen verbeteren?’

Spannend

Het is spannend om feedback te geven aan je juf of meester, vinden de leerlingen uit de Plusklas. Positieve dingen is niet moeilijk, maar negatieve feedback is best lastig. Want hoe zeg je het precies? En wat nou als juf of meester het verkeerd begrijpt en boos wordt? En heeft het überhaupt wel zin om feedback te geven? Wordt er wel naar je geluisterd?

Juf Petra Briek heeft een voorbeeld van feedback die hielp. ‘Weet je nog Nyla? Jij gaf mij laatst feedback toen jullie een stuk moesten schrijven over vluchtelingen. “O, nee, alweer een stuk schrijven”, zuchtte je toen. En eigenlijk had je wel gelijk. Jullie hadden net al een stuk geschreven over Amerika wat heel veel werk was. Ik heb jullie toen vrijgelaten in de vorm die je zou kiezen. Een PowerPointpresentatie of een kunstwerk; het was allemaal goed. Ik leer dus echt van jullie feedback.’

aandacht voor kwetsbare jongeren

Ingrado Magazine nr. 31. Weer vol met ontwikkelingen. Lees hoe kwetsbare jongeren van het VSO succesvol hun weg naar de arbeidsmarkt vinden.

Voor 2015 ging 90 procent van de VSO-leerlingen met indicatie dagbesteding de Wajong in. Met de Participatiewet is de situatie volledig omgedraaid. Nu komt 90 procent in aanmerking voor de arbeidsmarkt. Dat dat mogelijk was, wisten ze op VSO de Brug in Almelo al lang. ‘Onze leerlingen kunnen heel veel. Wij als maatschappij moeten alleen leren aan de juiste knoppen te draaien zodat die talenten naar boven kunnen komen.’ Aan het woord is Marc Kuiper, coördinator arbeidstoeleiding van VSO de Brug. Ingrado Magazine ging op bezoek in Almelo en sprak met Kuiper en met Herman Roord, van de RMC-subregio Almelo. Over wat er nodig is om deze groep jongeren succesvol toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

Lees in het magazine ook hoe het gesteld is met de onderwijspositie van asielzoekerskinderen. De 10 vragen leggen we in dit nummer voor aan kinderombudsman Margrite Kalverboer. 

 

nieuw schooljaar

De scholen in Noord-Nederland zijn vandaag weer begonnen. Het midden is al een week onderweg en zuid mag nog even nazomeren. En dus begint het weer te borrelen. Binnen de schoolbesturen, in de scholen, maar ook in mijn hoofd. Want hoe brengen we bijvoorbeeld de plannen van de scholen van Noordkwartier voor het voetlicht. De programmalijnen staan, wij gaven daar taal en vorm aan en de scholen brachten ze in praktijk. En gaan door……Aan mij de opdracht de plannen te bewerken als vervolg op het concept dat we vorig schooljaar ontwikkelden. Deze uitdaging ga ik graag aan, samen met visueel strateeg Iris van Sen

hybride leeromgevingen

Hybride_Magazine_Hybride Magazine
In modern beroepsonderwijs zijn theorie en praktijk verweven. Op steeds meer plekken worden jongeren opgeleid in zo’n hybride leeromgeving. Dit magazine belicht de opbrengsten van drie jaar samenwerken in de Hybride Alliantie.

mooi nieuw concept voor beleidsplan

poster_noordkwartierEen beleidsplan is een ingewikkeld stuk. Althans, meestal. En hoe communiceer je dat nu met een groter publiek? Noordkwartier, een schoolbestuur met scholen in Appingedam, Delfzijl en Loppersum, gaf mij carte blanche. Maak iets moois voor ouders en stakeholder. Geweldig! Door het beleidspan te ontrafelen, terug te brengen tot de kern, die te visualiseren en in woorden te vatten ontstond een prachtproduct. Multimediaal: waaier, tekst, film, poster en nog veel meer.

Samenwerking met een visueel strateeg en een videomaakster leidde tot een nieuwe werkwijze en een nieuw concept die ook toepasbaar zijn voor andere opdrachtgevers.

beleidswaaier poster in de school

onderwijs buiten de lijntjes

Passend onderwijs vraagt om creativiteit. Om denken buiten bestaande kaders en zoeken naar de mogelijkheden binnen bestaande wet- en regelgeving. In het laatste nummer van Ingrado Magazine ruim aandacht voor leerlingen die vragen om deze creatieve houding en voor wat dat kan opleveren.

 Ingrado Magazine Nr 23 Zomer 2014