weer een verhaal de wereld in – artikel VM management

Ingrado doorliep vorig jaar een ingrijpend veranderingstraject onder leiding van adviesbureau CORDES. Ontwikkelingen in de buitenwereld, politieke ambitie en een toenemende professionaliteit onder de leden vroegen om een nieuwe profilering en een professioneel bestuur. Ingrado noemt zich nu de vereniging die het recht op onderwijs beschermt en versterkt. Een verschuiving van belangenbehartiging voor de professionals naar een professionele bijdrage willen leveren aan een maatschappelijk doel.

Of ik daar een artikel over wilde schrijven en dit verhaal de wereld in wilde helpen. Interviews met de voorzitter van Ingrado en de organisatieadviseur van CORDES leidden tot een verhaal dat in het komend nummer  van VM management geplaatst wordt. Een magazine voor besturen en leden van verenigingen. Een geheel andere doelgroep dan waarvoor ik gewend ben te schrijven. 

Reageren op dit bericht?

*