Thuiszitters

Passend onderwijs komt nu met rasse schreden dichterbij. Gaat het een oplossing bieden voor kinderen die zonder onderwijs thuis zitten? Nee, zegt de Kinderombudsman, voor die kinderen moet maatwerk gecreëerd worden. Ja, zegt het NJI, de invoering van passend onderwijs valt samen met andere transities en maakt onderwijs/zorgarrangementen mogelijk. Over de relatie passend onderwijs – thuiszitters schreef ik een verhaal voor het Ingrado Magazine. Binnenkort in te zien op deze site.

Reageren op dit bericht?

*