Project & Communicatie

Sommige verhalen hebben meer aandacht nodig, moeten met zorg de wereld in geholpen worden. Een projectorganisatie begeleidt dit traject. Zorgvuldig en met veel plezier neem ik de leiding over een nieuw project. Communicatie speelt hierin de hoofdrol. De juiste vragen stellen, goed luisteren, interpreteren, terugkoppelen, planmatig werken en vinger aan de pols. Ook via een project breng ik een verhaal tot leven.

Magazines

Heldere vragen stellen, kennis van de inhoud en een creatieve pen. Dat zijn de ingrediënten van mijn journalistieke verhalen. Over onderwijs en ontwikkeling, mensen en cultuur. Ook verzorg ik met plezier de coördinatie en (hoofd)redactie van uw magazine. Mijn ervaring en netwerk maken ook hier een totaalaanpak mogelijk. Het aansturen van journalisten, vormgevers en drukkers past mij als een jasje.

Tekstproducties

Een jubileum, een nieuwe methodiek, een prachtproject met bijzondere opbrengsten. Een verhaal dat de wereld horen moet, waarmee je anderen wilt inspireren. Laat mij dat verhaal vertellen.

Tekstproducties van mijn hand zijn helder, krachtig en betrokken. Heerlijk om te lezen en altijd prachtig om te zien. Indien gewenst, begeleid ik van A tot Z, van eerste idee tot deurmat. Voor de teksten teken ik zelf. Jarenlange samenwerking met vormgevers, illustratoren en drukkers maakt een totaalpakket mogelijk.

het mbo nóg toegankelijker, het kan!

In het nieuwste nummer van Ingrado Magazine een groot verhaal over hoe het mbo nóg toegankelijker kan en moet worden.

Interviews met hoogleraar Onderwijskunde Alexander Minnaert: ‘Jongeren in het mbo voelen dat er te weinig aandacht is voor hun individuele behoeften. We weten al jaren dat niet iedereen op dezelfde manier leert en toch blijven we in het onderwijs uitgaan van het eenheidsperspectief: alle studenten moet op hetzelfde moment hetzelfde doen, kennen en kunnen. Als we erin slagen een omslag te maken van een leerstofgerichte naar een leerlinggerichte pedagogiek, komt er ruimte voor flexibiliteit.’ In hetzelfde verhaal een interview met Hans Everhardt, bestuursadviseur van het Noorderpoort: ‘De aandacht voor onze pedagogische opdracht is achtergebleven. En dus is de tijd rijp om het te hebben over andere dingen die belangrijk zijn in het mbo. Ik merk dat er langzaam een discussie in het land op gang komt, een discussie waarin het pedagogisch-didactisch handelen centraal staat. Hoe organiseren we ons onderwijs op zo’n manier dat iedere jongere aan z’n trekken komt? Hoe kunnen we meer en beter aansluiten bij de individuele leerling, hoe kunnen we meer maatwerk leveren?’ De jongeren van Studio Moio in Leiden hebben antwoorden, zoals Eva de Leeuw: ‘Scholen moeten de studenten meer vertrouwen geven. Jongeren zijn nieuwsgierig, gebruik die nieuwsgierigheid. Daarnaast is het belangrijk dat er andere manieren van lesgeven komen.’

Lees het hele artikel in Ingrado Magazine 

aandacht voor kwetsbare jongeren

Ingrado Magazine nr. 31. Weer vol met ontwikkelingen. Lees hoe kwetsbare jongeren van het VSO succesvol hun weg naar de arbeidsmarkt vinden.

Voor 2015 ging 90 procent van de VSO-leerlingen met indicatie dagbesteding de Wajong in. Met de Participatiewet is de situatie volledig omgedraaid. Nu komt 90 procent in aanmerking voor de arbeidsmarkt. Dat dat mogelijk was, wisten ze op VSO de Brug in Almelo al lang. ‘Onze leerlingen kunnen heel veel. Wij als maatschappij moeten alleen leren aan de juiste knoppen te draaien zodat die talenten naar boven kunnen komen.’ Aan het woord is Marc Kuiper, coördinator arbeidstoeleiding van VSO de Brug. Ingrado Magazine ging op bezoek in Almelo en sprak met Kuiper en met Herman Roord, van de RMC-subregio Almelo. Over wat er nodig is om deze groep jongeren succesvol toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

Lees in het magazine ook hoe het gesteld is met de onderwijspositie van asielzoekerskinderen. De 10 vragen leggen we in dit nummer voor aan kinderombudsman Margrite Kalverboer. 

 

hybride leeromgevingen

Hybride_Magazine_Hybride Magazine
In modern beroepsonderwijs zijn theorie en praktijk verweven. Op steeds meer plekken worden jongeren opgeleid in zo’n hybride leeromgeving. Dit magazine belicht de opbrengsten van drie jaar samenwerken in de Hybride Alliantie.

Een gebouw met een verhaal

Artikel vernieuwd archiefgebouw Drents ArchiefHet vernieuwde Drents Archief in Assen vertelt een verhaal.

Nieuw magazine in de steigers

Het belooft weer een mooi magazine te worden, IM nr.18. Voor de derde keer in mijn carrière als onderwijsjournalist verdiep ik me in de onderwijspositie van Roma en Sinti. Nog steeds verlaten veel Romameisjes de school zonder startkwalificatie. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Trimbosinstituut. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes, plekken waar het goed gaat. Binnenkort een gesprek in Groningen waar de brug naar de Romagemeenschap geslagen lijkt. En steeds meer meisjes deelnemen aan het voortgezet onderwijs. 

Ingrado Magazine

Ingrado magazineTijdschrift over voortijdig schoolverlaten en het recht op onderwijs

Coördinatie, artikelen en eindredactie.

Uitgave: Ingrado

Bekijk de laatste nummers van Ingrado online:

 

 

 

Wij

Magazine voor medewerkers van het Noorderpoort, ROC Groningen en Drenthe.

Juni 2012:
CvB biedt hulp bij kwaliteitsverbetering →
Duurzaam en flexibel bouwen voor de toekomst →

Bulletin Cultuur en School

tijdschrift over cultuureducatie – uitgave Cultuurnetwerk Nederland.