het mbo nóg toegankelijker, het kan!

In het nieuwste nummer van Ingrado Magazine een groot verhaal over hoe het mbo nóg toegankelijker kan en moet worden.

Interviews met hoogleraar Onderwijskunde Alexander Minnaert: ‘Jongeren in het mbo voelen dat er te weinig aandacht is voor hun individuele behoeften. We weten al jaren dat niet iedereen op dezelfde manier leert en toch blijven we in het onderwijs uitgaan van het eenheidsperspectief: alle studenten moet op hetzelfde moment hetzelfde doen, kennen en kunnen. Als we erin slagen een omslag te maken van een leerstofgerichte naar een leerlinggerichte pedagogiek, komt er ruimte voor flexibiliteit.’ In hetzelfde verhaal een interview met Hans Everhardt, bestuursadviseur van het Noorderpoort: ‘De aandacht voor onze pedagogische opdracht is achtergebleven. En dus is de tijd rijp om het te hebben over andere dingen die belangrijk zijn in het mbo. Ik merk dat er langzaam een discussie in het land op gang komt, een discussie waarin het pedagogisch-didactisch handelen centraal staat. Hoe organiseren we ons onderwijs op zo’n manier dat iedere jongere aan z’n trekken komt? Hoe kunnen we meer en beter aansluiten bij de individuele leerling, hoe kunnen we meer maatwerk leveren?’ De jongeren van Studio Moio in Leiden hebben antwoorden, zoals Eva de Leeuw: ‘Scholen moeten de studenten meer vertrouwen geven. Jongeren zijn nieuwsgierig, gebruik die nieuwsgierigheid. Daarnaast is het belangrijk dat er andere manieren van lesgeven komen.’

Lees het hele artikel in Ingrado Magazine 

Reageren op dit bericht?

*