Jaarbericht Noordkwartier

Het eerste Jaarbericht van Noordkwartier, christelijk primair onderwijs is uit. In interviews vertellen leerkrachten en directie van de 11 scholen over actuele ontwikkelingen rond de 5 programmalijnen van de scholen: talenten, professionaliteit, toekomst, kwaliteit en samenwerking. Op cbs de Triangel leren leerlingen feedback geven op het functioneren van hun leerkracht. Zodat hij of zij een nog betere leerkracht kan worden. Petra Briek is een van de leerkrachten die stappen zet.

Petra Briek staat één dag per week voor groep 5 en begeleidt de rest van de week de Plusklas en groepjes kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben. ‘Ik vraag mijn leerlingen soms hoe ze vonden dat het ging vandaag. En welk cijfer ze zichzelf zouden geven. Als ze dat gedaan hebben vraag ik hen ook mij een cijfer te geven. Soms stel ik een specifieke vraag: hoe vind je dat ik deze les heb gegeven? Wat zou ik kunnen verbeteren?’

Spannend

Het is spannend om feedback te geven aan je juf of meester, vinden de leerlingen uit de Plusklas. Positieve dingen is niet moeilijk, maar negatieve feedback is best lastig. Want hoe zeg je het precies? En wat nou als juf of meester het verkeerd begrijpt en boos wordt? En heeft het überhaupt wel zin om feedback te geven? Wordt er wel naar je geluisterd?

Juf Petra Briek heeft een voorbeeld van feedback die hielp. ‘Weet je nog Nyla? Jij gaf mij laatst feedback toen jullie een stuk moesten schrijven over vluchtelingen. “O, nee, alweer een stuk schrijven”, zuchtte je toen. En eigenlijk had je wel gelijk. Jullie hadden net al een stuk geschreven over Amerika wat heel veel werk was. Ik heb jullie toen vrijgelaten in de vorm die je zou kiezen. Een PowerPointpresentatie of een kunstwerk; het was allemaal goed. Ik leer dus echt van jullie feedback.’

Reageren op dit bericht?

*